DIM påverkade inte proteinnivåer av p53, Bcl-2, Bax, eller Fas-ligand (FasL) i HCT116 celler. I HT-29-celler, men DIM minskade Bcl-2 våningar, även om proteinnivåerna Bax eller FasL inte påverkades. Kaspas-8-inhibitor Z-IETD-FMK försvagade DIM-inducerad apoptos, vilket indikerar att en ökad aktivering av detta enzym bidrog till ökningen i p53-oberoende apoptos som observerades i koloncancerceller. Dessa hartssystem innefattar epoxihartser, de mest frekventa syntetiska hartssystem för att orsaka kontaktdermatit, (met) akryler, polyuretaner, fenol-formaldehyder, polyestrar, aminohartser (melamin-formaldehyder, karbamid-formaldehyder), polyvinyler, polystyrener, polyolefiner, polyamider och polykarbonater. Kontaktdermatit sker oftast som en följd av exponering för monomerer och tillsatser i yrkes inställning, även om rapporter från konsumenter, med hjälp av råvaror eller slutprodukter med jämna ytan. Harts- och tillsats-inducerad direkta kontakteksem presenteras oftast på händer, fingrar och underarmar, medan ansiktet, ögonlock, och hals medverkan kan ske genom indirekt kontakt, t.ex. via händerna, eller från luftburen exponering. BAKGRUND: Nyttan av hjärtfrekvensvariationen (HRV) som en klinisk forskning och diagnostiska verktyg har verifierats i ett flertal studier. Guldmyntfoten metod innefattar att analysera tidsserier av RR-intervall från en EKG-signal. Emellertid har vissa författare använde pulscykelintervall i stället för RR-intervall, eftersom de kan bestämmas från en pulsvåg (t.ex. Därför att anta begreppet \"avsikt\" i neurovetenskapliga förklaringar kan lätt leda till feltolkningar av data, och kan negativt påverka utredning av neurala korrelat av avsiktlig handling. Vi föreslår nike Free Run 3.0 att omtolka de mekanismer som ligger bakom avsiktlig handling, och vi nike Free Run 3 Dam kommer att diskutera de faktorer som en sådan omtolkning behöver redovisa for.Copyright © 2014 Elsevier Ltd. reserved.KEYWORDS rättigheter: Action; Avsikt; Motorstyrning; Prefrontala cortex. Asiatisk etnicitet var en nike Free 3.0 negativ prediktor (odds ratio [OR], 0,4; 95% konfidensintervall [CI], 0.3 till 0.7), och samråd med en primärvårdsläkare var en positiv prediktor (OR 2,3; 95% CI, 1,7 till 3.3) av rapporterade full förståelse. Av de 304 kvinnor med en misstänkt avvikelse, endast 51% förstod deras resultat att vara onormal. Kvinnor som anmälts personligen eller via telefon var mer benägna än kvinnor som Nike Free Run 3 anmälts skriftligen att förstå deras resultat att vara onormal (OR 2,3; 95% CI, 1,2-4,8) .CONCLUSION: Nästan hälften av kvinnorna med de misstänkta mammografi förstod inte att deras resultat var onormal.